BIÊN DỊCH I: Các Bài Dịch Thơ

Wherever You Are - Tình Người Chinh Phụ
14:01, 2011-12-31


Văn Đức, on 28.12.2011 at 06:41 said:
Tình người chinh phụ

Sau đây là phần (tạm) dịch nghĩa, nhờ quý vị chỉnh vần và đặt nhịp cho;
Xin đa tạ.
Thân ái.
(Phần chữ nghiêng có lẽ là điệp khúc?)


Khi em cảm thấy mềm lòng,
Ảnh hình anh lại về cùng bên em;
Đều đều điểm nhịp con tim,
Anh là sao sáng ở trên bầu trời.

Bao nhiêu cực nhọc cõi người,
Bao nhiêu tan hợp, cuộc đời vần xoay;
Sầu đong, càng lắc càng đầy”,
Bơ vơ chẳng đoái thân gầy xác xơ.
Anh như đèn xóa u mờ,
Qua dông bão, lại cặp bờ – Là Anh.
Tình yêu như biển mông mênh,
Tình thương gắn bó, thác ghềnh đều qua;
Ngàn lời chẳng thể nói ra,
Trong em muôn sắc mặn mà, ngất ngây …

Em say hơi ấm vòng tay,
Em say thời khắc đủ đầy bên nhau;
Nhìn vào đôi mắt, thật sâu:
Mà muôn cách trở địa cầu đều tan.


Tựa trên đôi cách tay nâng,
Em bay lên giữa muôn trùng trời mây;
Ứ trào biển sóng mê say,
Thế gian trong phút giây này là Anh!

Có anh, trời đất yên lành,
Có anh, chốn chốn nhân sinh an hòa
Sa trường, cát bụi nhạt nhòa,
Máu xương chiến sỹ đổ ra vì người …
Từ ban sơ đến tàn hơi,
Trong em: Sinh lực cuộc đời, là Anh!
Tình yêu như biển mông mênh,
Tình thương gắn bó, thác ghềnh đều qua;
Ngàn lời chẳng thể nói ra,
Trong em muôn sắc mặn mà, ngất ngây …

Em say hơi ấm vòng tay,
Em say thời khắc đủ đầy bên nhau;
Nhìn vào đôi mắt, thật sâu:
Mà muôn cách trở địa cầu đều tan.

(Chinh phu, bạn với phong hàn,
(Lòng người chinh phụ ngập tràn yêu thương;
(Chinh phu: Cát bụi sa trường …)


  1. Văn Đức, on 27.12.2011 at 20:02 said:
Tình người chinh phụ
.
Lời của
một bài hát đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc tại Anh quốc trong dịp Noel năm nay:

When I feel blue
I think of you
Cause you’re true
Wherever you are
Near or far
You still are my shining star.

Sometimes its mad
Things get bad
And I’m sad
Wherever you are
There is light
By my side
I feel alright.

Because our love is big
Bigger than the two of us
And words cannot describe
How I miss you so much.

I feel love in your arms,
And I feel love when im with you
I feel love in your eyes
Wherever you may be.

You make me high
I can fly
Touch the sky
Wherever you are
I feel free in ecstasy

Just you and me.
You save my day
Pave the way
And you’ll stay
Wherever you are

In my heart
From the start
We’ll never part.
Because our love is big
Bigger than the two of us
And words cannot describe
How I miss you so much.

I feel love in your arms
And I feel love when im with you
I feel love in your eyes
Wherever you may be.

(Wherever you are)
(I feel love)
lalalalalalalalalalalalalala … … …
(Wherever you are)

Các thành viên dàn đồng ca đều là vợ các quân nhân đang đi chiến đấu xa nhà.