BIÊN DỊCH (III): CON CHỮ


Khí hứng bình minh - Morgenlust          

08:46, 2013-06-18
 

Lời Dẫn:
 
Nhớ lời Thày Bùi Phụng trong giờ học thêm tiếng Anh khi còn ở Hà Nội: Ngôn ngữ là “Sinh ngữ” - Hiểu nghĩa và cách dụng chữ tốt nhất là chú ý tìm trong tiếng nói đời thường.
Chữ “Morgenlust” mình nghe khi coi chương trình Snooker trên EuroSport: Người thuyết dẫn trận đấu giữa Dinh ChungHuy đã dùng khi ChungHuy bắt đầu thắng trở lại và vì thế, những cổ động viên của anh có lại được “khí hứng bình minh”. Khảo từ mục, mình có được bài của Jan Hayston sau đây. Bản thân chữ này cũng liên quan đến một cụm (“họ”) lớn:
“Nhật nhật TÂN; Hựu nhật TÂN”,
„Neuer Tag – Neue Chance“. …
Lại nhớ đến khi cộng tác biên dịch với talawas, mình cảm nhận và chia sẻ: „Sinh vi … dịch thuật - Yếu hy kỳ“ - Người dịch, như người đầu tiên, có quyền sáng tạo và dùng các chữ „kỳ lạ“ để chuyển nghĩa các từ/chữ ngoại ngữ chưa thấy dùng hoặc đã được dịch mà chưa chuẩn.
Cũng mở „Thẻ - Seite“ này để ghi lại cho khỏi quên.
 
Trân trọng giới thiệu,
Văn Đức
 

Khí hứng bình minh

Jan Hayston
(16:33, 2013-06-17; Sẽ từ từ dịch tiếp)
 
Mở bừng đôi mắt, sớm mai,
Qua khung cửa sổ, ngắm trời bình minh;
Mát tươi là ngọn gió lành,
Tưởng như thêm một chén sinh-lực-đời...
Vàng ươm tia sáng mặt trời,
Khơi nguồn khí hứng từ thời trẻ thơ:
...
 


Eingetragen von: offlinemoesi [M27DE]
Texttyp: Lyric, 2010-07-04 21:48:31.592 

Ich mach die Augen auf und lächle in den Morgen, durch’s Fenster weht ein freudig sanfter Wind
In Sonnenstrahlen fühle ich mich warm geborgen wie ein kleines Kind
Ich spür das Blut in meinen Adern und die Luft auf meiner Haut
Ich habe Lust auf Leben zu erleben, eben

Lust auf heute, Lust auf morgen, Lust auf jeden neuen Tag
Lust auf tausend kleine Dinge, die ich doch so gerne mag
Lust auf heute, Lust auf morgen, jeder Tag ist schön für mich
Lust auf heute, Lust auf morgen, Lust auf dich

Der Duft der großen Weiten, mein Wohlfühlmonopol, ich liege neben dir und denk, ich träume
Jeden Tag zu lächeln ist so wundervoll, kein Lächeln, das ich mit dir versäume
Meine Großraumemotionen lasse ich tagtäglich frei
Und ich habe Lust auf Leben zu erleben, eben

Lust auf heute, Lust auf morgen, Lust auf jeden neuen Tag
Lust auf tausend kleine Dinge, die ich doch so gerne mag
Lust auf heute, Lust auf morgen, jeder Tag ist schön für mich
Lust auf heute, Lust auf morgen, Lust auf dich

Ich umarme jeden Tag, den ich erleben kann
Und die Lust auf dich fängt grade wieder an

Lust auf heute, Lust auf morgen, Lust auf jeden neuen Tag
Lust auf tausend kleine Dinge, die ich doch so gerne mag
Lust auf heute, Lust auf morgen, jeder Tag ist schön für mich
Lust auf heute, Lust auf morgen

Lust auf tausend kleine Dinge, oh, die ich doch so gerne mag
Jeder Tag ist schön für mich
Oh, Lust auf dich

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen